Què és un Quipu?

El Quipu era una eina que utilitzaven els Inques – i les societats precedents – per portar el registre i la comptabilitat. La paraula Quipu prové del quetxua [escrit: khipu] i significa nus. El Quipu més antic data de l'any 2.500 a. de C. i van ser utilitzats fins a la colonització de l'Imperi Espanyol ja que van ser destruïts pels colons. Els Quipus normalment estaven fets de cotó o llana a base de pèl de llama o alpaca. Aquests s'acolorien i es nuaven. Una vegada fet, els fils es codificaven en valors numèrics seguint un sistema posicional de base decimal.

Un Quipu tenia una corda central la qual sortien diferents cordes de diversos colors, grandàries i formes. Habitualment els colors representaven sectors i els nusos quantitats (l'absència de nus implicava un zero). També podia succeir que de les cordes principals apareguessin altres cordes secundàries directament relacionades. Els Quipus han estat una eina de transmissió i registre de la informació. 4.500 anys més tard neix una nova forma de dur a terme el registre i la comptabilitat. El nou Quipu ja no té ni cordes ni nusos però guarda la naturalesa intrínseca de l'eina: un mecanisme que permet facilitar i agilitzar unes tasques presents des de temps immemoriables.