Sobre l'aplicació

Com s’ha de fer una factura?

Una factura ha d’incloure inexcusablement els següents camps:

- Numeració: cada factura ha de tenir un identificador únic i ha de seguir una sèrie determinada on els números han de ser correlatius respectant aquesta numeráció la data d’emissió de les teves factures. Pots tenir tantes sèries de factura com vulguis o començar la numeració pel número que vulguis, però han de ser correlatives.

- Data d’emissió i venciment: la data d’emissió és la que a efectes tributaris importa.

- La teva informació fiscal i la del teu client: interessant, però, això què és? la informació fiscal és la teva denomicaicó social completa (el teu nom o el de la teva empresa), NIF i domicili.

- Descripció de l’operació: concepte de l’operació, base imponible (unitària i total) i els impostos aplicats a cada concepte. En cas que hi hagi descomptes també han de figurar

- Tipos impositius aplicats: Ha de figurar l’IVA de cada concepte, i en cas que no n’hi hagués especificar el motiu. En cas d’aplicar retenció d’IPRF també ha de figurar. Finalment ha de veure’s desglossat el total de base impositiva i tots els impostos aplicats desglossats per tipo impositiu.

T'ha estat útil aquesta informació?

Temes relacionats

Tens dubtes?

Deixa'ns la teva consulta o envia'ns un email a support@getquipu.com i et respondrem al més aviat possible. Si ets client Premium, pots contactar-nos mitjançant el xat directe. Més informació sobre suport premium.

Segueix-nos